Eki
4
2011

Prime Esas Kazanç Miktarları

prime-esas-kazanc-miktarlari

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (hizmet akdi) tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları aşağıda gösterilmiştir. Özel sektör: 1/1/2011 ila 30/6/2011 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 26,55 TL Aylık kazanç alt sınırı : 796,50 TL Günlük kazanç üst sınırı : 172,58 TL Aylık kazanç üst sınırı : 5.177,40 TL 1/7/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında sigorta [...]

Eki
4
2011

İşveren Prim Oranları

isveren-prim-oranlari

Kanun gereğince alınacak ve verilecek ödeneklerin hesabında esas alınacak günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri ve üst sınırı da alt sınırın 6,5 katıdır. 4/a ve 4/c statüsünde çalışacak olan sigortalılar aldıkları ücret ve maaşları günlük kazancın alt ve üst sınırına göre belirlenecek, ücret ve maaşlar alt sınırdan düşük olmayacak üst sınırı aşan kısımları da dikkate alınmayacaktır. 4/b statüsüne göre çalışan ve isteğe bağlı prim ödeyenler sigortalılar ise alt ve üst sınır arasında kazançları [...]

Eki
4
2011

İşverenlerin Prim Ödeme İşlemleri

isverenlerin-prim-odeme-islemleri

Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma ödemekle yükümlüdür. Hizmet akdiyle işçi çalıştıran özel işyerleri ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar primlerin ödenmesi  gerekir. Örnek 1: 1 Ekim ila 31 Ekim arasında ücret alanlara ait primlerin [...]

Eki
4
2011

İşverenlerin Yükümlülükleri

BU001086

1) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi: İşverenler, sigortalıları çalıştırmaya başladıkları tarihten en geç bir önce sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadırlar. İşe giriş bildirgesini il/merkez müdürlüklerinden kendilerine verilen şifrelerle www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “e-sgk” menüsüne girerek göndermeleri gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin internet ortamında verilmemesi ya da hiç yerine getirilmemesi durumunda işverene idari para cezası uygulanır. İşveren konumunda olan kamu idareleri ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri, işe başlangıcından itibaren, onbeş gün içinde [...]

Eki
4
2011

İşyeri, İşveren ve İşyerinin Bildirimi

isyeri-isveren

Tüm statüler için; sigortalı sayıların maddi olan ve olmayan unsurları ile işlerini ve görevlerini yaptıkları yerler “işyeri” sayılacaktır. Hizmet akdiyle ve kamu görevlisi sigortalısını çalıştıran işverenler, en geç sigortalı çalıştırdıkları tarihte Kuruma e-sigorta ile göndermek zorundadır. Şu kadar ki, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce düzenlenecek işyeri bildirgelerinin e-sigorta ile alınması sağlanıncaya kadar, belirtilen sürelerde Kuruma elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. Bu kapsamda, kamu idareleri de Kanunla getirilen [...]

Eki
4
2011

İlk Defa İsteğe Bağlı Sigortalı Olanlar

ilk-defa-istege-bagli-sigortali-olanlar

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir? Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; – 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, – Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, – Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar, – 18 yaşını dolduranlar. Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya [...]

Eki
4
2011

İsteğe Bağlı Sigortaya Devam Edenler

istege-bagli-sigortaya-devam-edenler

Kanunun yürürlük tarihinden önce (1/10/2008) mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

Eki
4
2011

Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Hakları

calisanlarin-genel-saglik-sigortasi-haklari

Kanunun yürürlüğe girmesiyle; mevcut sigortalılar, gelir/aylık alanlar, hak sahipleri ile bakmakla yükümlü olunan kişiler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın genel sağlık sigortalısı olacaklardır. Bunlardan, çalışanlar ister hizmet akdi, ister kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma  ve isterse de kamu görevlisi  olsun işe veya çalışmaya başladıktan sonra adlarına 30 gün prim bildirimi ve ödenmesinden sonra sağlık yardımı almaya hak kazanacaklardır. Yalnız, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan  sigortalılar için ayrıca 60 gün ve daha fazla prim [...]

Eki
4
2011

Kısa Vade Sigorta Kollarından Sağlanan Haklar

kisa-vade-sigorta-kollari

Bu kapsamda, işe veya çalışmaya başlar başlamaz meydana gelebilecek risklerin karşılanması amaçlanmaktadır. Zira, bu sigorta kolundan sağlanan yardımlara “kısa vadeli” denmesinin anlamı da çalışma hayatının her safhasında ortaya çıkabilecek olmasıdır. Riskler her işyerine göre değişebileceğinden, her işyeri için bu sigorta primlerinin oranı da farklı belirlenmiştir. 1) İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortalarından Sağlanan Haklar a) Geçici iş göremezlik ödeneği Hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, [...]

Eki
4
2011

Sanatçıların Sigortalılığı

sanatcilarin-sigortaliligi

6111 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle Kanuna eklenen ek 6 ıncı madde ile 1/3/2011 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarların,  ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların [...]

Sayfalar:12»

Son Yorumlar

   

  Ekim 2011
  Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
  « Eyl    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31